עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

ארקיפה, פרו

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום חמישי 13צפון
00/01
יום שישי 14דרום-מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
01/01
דרום/דרום-מזרח
02/02
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
08/05
מערב/דרום-מערב
07/04
מזרח/דרום-מזרח
01/01
דרום/דרום-מערב
01/01
יום שבת 15מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
02/02
מזרח
01/01
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
08/04
מערב/דרום-מערב
08/04
מזרח
01/02
צפון/צפון-מזרח
01/01
יום ראשון 16מזרח/צפון-מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
01/01
צפון-מזרח
03/03
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב
08/05
מערב
06/03
מזרח/צפון-מזרח
02/02
דרום-מערב
01/01
יום שני 17מזרח/צפון-מזרח
02/02
דרום-מזרח
02/02
דרום
02/02
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
10/06
מערב
06/03
דרום/דרום-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
01/01
יום שלישי 18צפון
02/02
צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
03/03
דרום-מערב
05/03
מערב/דרום-מערב
11/08
מערב
05/03
דרום/דרום-מזרח
01/02
דרום/דרום-מזרח
02/02
יום רביעי 19דרום-מזרח
03/03
דרום-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
03/03
מערב/דרום-מערב
05/06
מערב/דרום-מערב
09/11
מערב/דרום-מערב
07/06
מזרח/דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
01/01
יום חמישי 20דרום-מזרח
02/02
דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום/דרום-מזרח
02/02
מערב/דרום-מערב
03/02
מערב/דרום-מערב
09/08
מערב
06/05
מערב/דרום-מערב
01/01
דרום-מזרח
01/01
יום שישי 21מערב/דרום-מערב
02/02
דרום-מזרח
02/02
דרום/דרום-מזרח
03/03
דרום-מערב
05/05
מערב/דרום-מערב
07/05
מערב/דרום-מערב
06/04
מזרח/צפון-מזרח
01/02
דרום-מזרח
04/04
יום שבת 22מזרח
03/03
צפון-מזרח
05/04
צפון/צפון-מזרח
02/02
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב
08/07
מערב
05/03
מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
05/04
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :