עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

בואה ויסטה, רוריימה, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שני 17מזרח/צפון-מזרח
02/03
דרום-מזרח
01/01
צפון
01/01
יום שלישי 18צפון/צפון-מזרח
04/08
צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
06/07
דרום-מזרח
06/07
דרום/דרום-מזרח
05/07
דרום/דרום-מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
03/04
יום רביעי 19מזרח
05/10
מזרח
04/07
מזרח
03/07
מזרח
07/10
מזרח
07/10
מזרח
07/11
מזרח
05/07
מזרח
04/04
יום חמישי 20מזרח
04/04
מזרח
03/03
מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
06/10
מזרח
08/11
מזרח
05/10
מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
02/02
יום שישי 21מזרח
03/03
מזרח
04/03
מזרח
04/04
מזרח
06/08
מזרח
07/09
צפון-מזרח
05/08
מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
04/06
יום שבת 22מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
04/06
מזרח/צפון-מזרח
08/11
מזרח
09/11
מזרח
05/09
מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
04/04
יום ראשון 23מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח
04/06
מזרח/צפון-מזרח
06/10
מזרח
09/10
מזרח
07/11
מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
03/03
יום שני 24מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
05/11
מזרח/צפון-מזרח
05/09
מזרח/צפון-מזרח
07/09
מזרח
06/07
מזרח
07/10
מזרח
05/05
מזרח/צפון-מזרח
04/07
יום שלישי 25מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
06/16
מזרח
04/05
מזרח
05/06
מזרח/דרום-מזרח
08/09
מזרח
07/10
מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
05/07
יום רביעי 26מזרח/צפון-מזרח
05/11
מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
04/12
מזרח/צפון-מזרח
06/09
מזרח
06/06
מזרח/דרום-מזרח
05/06
מזרח/דרום-מזרח
04/05
מזרח/דרום-מזרח
04/04
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :