עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

ברזיליה, המחוז הפדרלי של ברזיל, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום שני 17מזרח
06/11
מזרח
05/14
יום שלישי 18מזרח
04/12
מזרח
05/15
מזרח/צפון-מזרח
04/14
מזרח/צפון-מזרח
08/17
צפון-מזרח
07/07
צפון-מזרח
05/04
מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח
04/05
יום רביעי 19מזרח
05/14
מזרח/דרום-מזרח
04/12
מזרח
04/10
מזרח
08/16
מזרח/צפון-מזרח
08/07
מזרח/צפון-מזרח
06/04
מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח/דרום-מזרח
04/11
יום חמישי 20מזרח/דרום-מזרח
05/15
דרום-מזרח
04/11
מזרח/דרום-מזרח
06/20
מזרח
11/18
מזרח
08/06
מזרח/דרום-מזרח
06/04
מזרח/דרום-מזרח
06/12
מזרח/דרום-מזרח
07/18
יום שישי 21מזרח/דרום-מזרח
05/15
מזרח/דרום-מזרח
05/16
מזרח
06/20
מזרח/צפון-מזרח
10/18
מזרח/צפון-מזרח
08/04
מזרח/צפון-מזרח
05/04
מזרח
06/12
מזרח
06/17
יום שבת 22מזרח
05/15
מזרח
05/16
מזרח
05/16
מזרח/צפון-מזרח
10/17
מזרח/צפון-מזרח
07/05
מזרח/צפון-מזרח
04/03
מזרח/צפון-מזרח
06/11
מזרח
05/14
יום ראשון 23מזרח
05/16
מזרח
05/14
מזרח/צפון-מזרח
05/16
מזרח/צפון-מזרח
07/14
מזרח/צפון-מזרח
04/03
מזרח/דרום-מזרח
04/03
מזרח
05/11
מזרח
06/16
יום שני 24מזרח
04/12
מזרח
04/08
מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
08/13
מזרח/צפון-מזרח
04/04
דרום/דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
04/06
מזרח
05/13
יום שלישי 25מזרח/צפון-מזרח
04/11
צפון-מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
03/06
צפון-מזרח
03/05
מזרח
04/03
מזרח
06/12
מזרח
06/17
יום רביעי 26מזרח
05/15
מזרח/צפון-מזרח
05/18
מזרח/צפון-מזרח
05/15
מזרח/צפון-מזרח
08/14
מזרח/צפון-מזרח
06/06
מזרח/דרום-מזרח
05/03
מזרח
06/12
מזרח
05/16
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :