עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Ciudad Guayana, ונצואלה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שני 17דרום-מזרח
02/04
מזרח/דרום-מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
04/12
יום שלישי 18דרום-מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
01/02
צפון/צפון-מזרח
02/05
צפון-מערב
03/05
מזרח/צפון-מזרח
01/06
מזרח/צפון-מזרח
05/17
מזרח/צפון-מזרח
05/15
יום רביעי 19מזרח/צפון-מזרח
03/09
מזרח
02/04
מזרח
04/12
מזרח/דרום-מזרח
07/12
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח/צפון-מזרח
06/10
מזרח/צפון-מזרח
08/19
מזרח/צפון-מזרח
05/17
יום חמישי 20מזרח/צפון-מזרח
04/12
מזרח/צפון-מזרח
03/05
מזרח
04/11
מזרח/דרום-מזרח
05/10
מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
03/07
מזרח
07/17
מזרח/צפון-מזרח
06/16
יום שישי 21מזרח/צפון-מזרח
03/06
מזרח/צפון-מזרח
03/04
מזרח
03/09
מזרח/צפון-מזרח
04/09
צפון
05/08
צפון/צפון-מזרח
04/12
מזרח/צפון-מזרח
09/18
מזרח/צפון-מזרח
07/19
יום שבת 22מזרח/צפון-מזרח
03/08
צפון-מזרח
03/06
מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
05/09
צפון-מזרח
05/08
צפון-מזרח
05/07
מזרח/צפון-מזרח
05/16
מזרח/צפון-מזרח
05/14
יום ראשון 23צפון-מזרח
04/10
מזרח/צפון-מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
02/04
מזרח
05/10
צפון/צפון-מזרח
05/08
צפון-מזרח
05/09
מזרח
06/18
מזרח/צפון-מזרח
05/16
יום שני 24מזרח
03/08
מזרח
02/05
מזרח/צפון-מזרח
03/08
צפון-מזרח
05/09
צפון-מזרח
05/10
מזרח/צפון-מזרח
10/17
מזרח/צפון-מזרח
05/15
מזרח/צפון-מזרח
04/12
יום שלישי 25מזרח/צפון-מזרח
03/06
צפון-מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח/דרום-מזרח
06/10
צפון/צפון-מזרח
07/09
צפון-מזרח
07/18
מזרח/צפון-מזרח
05/18
מזרח/צפון-מזרח
03/07
יום רביעי 26מזרח/צפון-מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
02/04
מזרח/דרום-מזרח
01/03
צפון/צפון-מערב
03/07
צפון/צפון-מערב
03/07
דרום/דרום-מערב
02/02
צפון/צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
03/07
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :