עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

פוז דו איגואסו, פארנה, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום שני 17מזרח/דרום-מזרח
01/02
צפון-מזרח
00/00
יום שלישי 18דרום-מערב
03/07
מזרח/צפון-מזרח
02/04
צפון-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
03/05
צפון/צפון-מזרח
08/17
צפון/צפון-מזרח
06/16
מזרח
05/16
מזרח
05/14
יום רביעי 19צפון-מזרח
05/21
צפון/צפון-מזרח
07/32
צפון-מזרח
06/27
צפון/צפון-מזרח
07/27
צפון/צפון-מזרח
09/22
צפון
06/21
צפון-מזרח
04/16
צפון-מזרח
04/08
יום חמישי 20צפון/צפון-מזרח
07/22
דרום/דרום-מערב
03/03
מזרח
01/01
דרום/דרום-מזרח
06/14
מזרח
05/17
מזרח/צפון-מזרח
03/11
דרום
03/03
מזרח/דרום-מזרח
07/24
יום שישי 21דרום-מזרח
04/17
מזרח
08/23
מזרח/דרום-מזרח
03/07
מזרח/דרום-מזרח
06/15
צפון-מזרח
05/16
צפון
06/15
מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח
06/21
יום שבת 22מזרח/צפון-מזרח
04/14
צפון-מזרח
05/19
צפון-מזרח
05/21
צפון-מזרח
04/23
צפון/צפון-מזרח
09/24
צפון
09/23
צפון-מזרח
06/25
צפון-מזרח
06/22
יום ראשון 23צפון-מזרח
04/16
צפון/צפון-מזרח
05/26
צפון-מזרח
06/27
צפון/צפון-מזרח
07/28
צפון
08/24
צפון-מזרח
04/12
מזרח/דרום-מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
05/15
יום שני 24דרום
01/02
דרום/דרום-מערב
03/11
דרום-מערב
04/08
מערב
04/03
מערב
03/04
צפון/צפון-מערב
03/05
דרום/דרום-מזרח
02/07
דרום/דרום-מערב
03/05
יום שלישי 25דרום/דרום-מערב
05/11
דרום-מערב
03/09
מערב
03/04
דרום-מערב
01/01
מערב/צפון-מערב
03/06
מערב/דרום-מערב
02/03
דרום-מזרח
00/00
מזרח/דרום-מזרח
01/03
יום רביעי 26דרום/דרום-מזרח
02/05
מזרח/דרום-מזרח
02/04
מזרח
07/12
צפון-מזרח
04/11
צפון/צפון-מערב
05/10
צפון
06/16
צפון/צפון-מזרח
03/07
צפון/צפון-מזרח
04/16
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :