עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

סנטרם, פארה, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום שני 17דרום/דרום-מזרח
01/02
מזרח/דרום-מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
02/02
יום שלישי 18מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
03/12
מזרח
05/11
מזרח/צפון-מזרח
06/10
מזרח/צפון-מזרח
05/08
מזרח/דרום-מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
02/03
מזרח
02/04
יום רביעי 19מזרח
03/15
מזרח/צפון-מזרח
04/20
מזרח/צפון-מזרח
06/17
מזרח
06/11
מזרח/צפון-מזרח
05/09
מזרח/צפון-מזרח
04/14
מזרח/צפון-מזרח
02/05
מזרח
03/13
יום חמישי 20מזרח/צפון-מזרח
05/21
מזרח/צפון-מזרח
05/22
מזרח/צפון-מזרח
06/16
מזרח
06/10
מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
03/10
מזרח/דרום-מזרח
03/07
מזרח
03/05
יום שישי 21מזרח/צפון-מזרח
04/17
מזרח/צפון-מזרח
03/16
מזרח/צפון-מזרח
04/16
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח/דרום-מזרח
04/07
צפון-מזרח
01/01
מזרח
02/03
מזרח
03/19
יום שבת 22מזרח/צפון-מזרח
05/23
מזרח/צפון-מזרח
04/19
מזרח/צפון-מזרח
06/15
מזרח
06/12
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח/צפון-מזרח
03/14
מזרח
04/17
מזרח/צפון-מזרח
03/19
יום ראשון 23מזרח/צפון-מזרח
05/23
מזרח/צפון-מזרח
04/20
מזרח/צפון-מזרח
06/16
מזרח
06/10
מזרח/צפון-מזרח
05/09
מזרח
03/10
מזרח
03/12
מזרח
02/02
יום שני 24מזרח/צפון-מזרח
03/13
מזרח/צפון-מזרח
03/17
מזרח/צפון-מזרח
06/14
מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח
02/02
דרום-מזרח
03/05
מזרח/צפון-מזרח
05/19
יום שלישי 25מזרח/צפון-מזרח
04/21
מזרח/צפון-מזרח
03/17
מזרח/צפון-מזרח
05/13
מזרח
06/09
מזרח/צפון-מזרח
04/06
מזרח/צפון-מזרח
04/13
מזרח/צפון-מזרח
02/07
צפון-מזרח
03/15
יום רביעי 26מזרח
03/19
מזרח/צפון-מזרח
04/20
מזרח/צפון-מזרח
07/16
מזרח
06/09
מזרח/צפון-מזרח
07/11
מזרח/צפון-מזרח
05/12
מזרח/צפון-מזרח
02/04
מזרח/צפון-מזרח
02/02
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :