עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

ארקיפה, פרו

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום רביעי 19דרום-מערב
06/05
דרום-מערב
12/08
מערב/דרום-מערב
09/06
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
03/03
יום חמישי 20מזרח/דרום-מזרח
03/03
דרום-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
09/09
צפון-מזרח
06/08
מערב/דרום-מערב
07/09
מערב
05/05
צפון-מזרח
04/04
צפון-מזרח
11/13
יום שישי 21צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
05/04
צפון-מזרח
07/07
מערב
05/06
מערב/דרום-מערב
11/09
מערב
05/03
דרום/דרום-מערב
01/01
דרום/דרום-מערב
03/03
יום שבת 22דרום
02/02
דרום/דרום-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
01/01
דרום-מערב
04/02
מערב/דרום-מערב
10/07
מערב
08/05
מזרח/צפון-מזרח
01/01
דרום/דרום-מזרח
00/01
יום ראשון 23מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
01/01
מערב/דרום-מערב
05/02
מערב/דרום-מערב
10/06
מערב
08/04
מזרח/צפון-מזרח
00/01
צפון-מערב
01/01
יום שני 24דרום/דרום-מערב
01/01
דרום/דרום-מערב
02/02
דרום-מזרח
02/02
מערב/דרום-מערב
04/02
מערב/דרום-מערב
09/06
מערב
06/03
מזרח/צפון-מזרח
01/01
מזרח
00/01
יום שלישי 25דרום
01/01
מזרח
01/01
צפון-מזרח
03/03
מערב/דרום-מערב
06/03
מערב
08/05
מערב
06/03
צפון-מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
02/02
יום רביעי 26מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
02/02
צפון-מזרח
06/05
מערב/צפון-מערב
03/05
מערב/דרום-מערב
11/08
מערב
06/03
מזרח
04/03
דרום/דרום-מערב
01/01
יום חמישי 27מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
05/04
דרום-מערב
04/03
מערב/דרום-מערב
10/06
מערב
06/04
צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/03
יום שישי 28צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
03/03
צפון/צפון-מזרח
03/03
מערב/דרום-מערב
05/03
מערב
08/05
מערב/דרום-מערב
07/04
דרום/דרום-מערב
01/01
מזרח/צפון-מזרח
01/01
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :