עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

בואה ויסטה, רוריימה, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום חמישי 20מזרח
07/09
מזרח/דרום-מזרח
08/09
מזרח/דרום-מזרח
06/09
מזרח/דרום-מזרח
04/05
מזרח
03/03
יום שישי 21מזרח
03/03
מזרח
03/03
מזרח
03/04
מזרח
07/10
מזרח/דרום-מזרח
06/08
דרום-מזרח
06/09
מזרח/צפון-מזרח
04/04
מזרח
04/04
יום שבת 22מזרח/צפון-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
04/06
מזרח
04/05
מזרח
07/10
מזרח
07/09
מזרח
06/09
מזרח
05/05
מזרח/דרום-מזרח
04/08
יום ראשון 23מזרח
05/13
מזרח
05/10
מזרח
04/11
מזרח/צפון-מזרח
10/14
מזרח
08/10
דרום-מזרח
04/06
מערב/דרום-מערב
03/03
מערב
03/03
יום שני 24מערב
02/03
מערב
03/03
צפון-מערב
03/03
מזרח
01/03
מזרח
03/06
צפון-מזרח
04/06
דרום
02/02
מזרח
05/11
יום שלישי 25מזרח/צפון-מזרח
08/23
מזרח
07/17
מזרח
05/12
מזרח
06/07
מזרח
05/05
מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
04/06
מזרח
04/06
יום רביעי 26מזרח/צפון-מזרח
03/03
צפון
04/08
מזרח
04/10
צפון-מזרח
06/08
צפון-מזרח
04/05
מזרח/דרום-מזרח
04/05
צפון-מזרח
05/09
מזרח/צפון-מזרח
03/03
יום חמישי 27מזרח/צפון-מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
02/03
צפון/צפון-מזרח
04/05
צפון-מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
04/05
דרום-מזרח
05/05
מזרח/דרום-מזרח
04/04
יום שישי 28מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
06/11
מזרח/צפון-מזרח
04/05
מזרח/צפון-מזרח
06/07
מזרח
05/09
דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
05/06
יום שבת 29מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
04/05
מזרח
05/10
מזרח
07/10
מזרח/דרום-מזרח
07/10
מזרח/דרום-מזרח
04/06
מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
01/01
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :