עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

ברזיליה, המחוז הפדרלי של ברזיל, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום רביעי 19צפון-מזרח
05/06
מזרח/צפון-מזרח
06/05
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח/דרום-מזרח
07/16
יום חמישי 20מזרח/דרום-מזרח
04/11
מזרח/דרום-מזרח
04/05
מזרח/דרום-מזרח
04/13
מזרח
08/16
מזרח
09/08
מזרח
07/07
מזרח
05/10
מזרח
04/12
יום שישי 21מזרח/דרום-מזרח
04/09
מזרח/דרום-מזרח
04/13
מזרח/דרום-מזרח
04/14
מזרח/צפון-מזרח
10/19
מזרח/צפון-מזרח
10/11
מזרח/צפון-מזרח
08/09
מזרח
06/13
מזרח/דרום-מזרח
05/16
יום שבת 22מזרח
05/18
מזרח
06/18
מזרח/צפון-מזרח
07/21
מזרח/צפון-מזרח
10/17
צפון-מזרח
08/06
מזרח/צפון-מזרח
04/03
מזרח/צפון-מזרח
05/10
מזרח
05/12
יום ראשון 23מזרח/צפון-מזרח
05/15
מזרח
04/09
מזרח
04/11
מזרח/צפון-מזרח
07/13
צפון-מזרח
04/02
מזרח/דרום-מזרח
03/02
מזרח
05/10
מזרח
05/15
יום שני 24מזרח
04/11
מזרח
03/06
מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח/צפון-מזרח
07/12
מזרח/צפון-מזרח
04/03
דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
05/09
מזרח
05/13
יום שלישי 25מזרח
04/12
מזרח
03/07
מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
04/08
מזרח/דרום-מזרח
05/06
מזרח/דרום-מזרח
06/05
מזרח
06/12
מזרח/דרום-מזרח
05/13
יום רביעי 26מזרח/דרום-מזרח
05/13
מזרח
04/12
מזרח
04/10
מזרח/צפון-מזרח
09/17
מזרח/צפון-מזרח
09/09
צפון-מזרח
07/07
צפון/צפון-מזרח
03/05
מזרח
03/04
יום חמישי 27מזרח/דרום-מזרח
05/14
מזרח
04/11
מזרח
06/16
מזרח/צפון-מזרח
10/15
מזרח/צפון-מזרח
06/05
מזרח/דרום-מזרח
05/03
מזרח/דרום-מזרח
07/13
מזרח
08/21
יום שישי 28מזרח
07/21
מזרח
06/20
מזרח
07/19
מזרח/צפון-מזרח
09/17
מזרח
08/09
מזרח/דרום-מזרח
07/07
מזרח/דרום-מזרח
06/12
מזרח/דרום-מזרח
07/20
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :