עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

קונספסיון, צ'ילה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום שני 24דרום-מערב
04/05
דרום-מזרח
03/04
דרום-מזרח
04/05
יום שלישי 25דרום-מזרח
05/06
מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
04/04
דרום-מזרח
02/03
מערב
03/02
מערב/דרום-מערב
01/02
מזרח/דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
03/03
יום רביעי 26מזרח/צפון-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
03/04
צפון/צפון-מזרח
02/03
צפון-מערב
01/03
צפון-מזרח
00/00
מזרח/צפון-מזרח
01/02
מערב
00/01
יום חמישי 27צפון/צפון-מזרח
01/01
צפון
02/04
מערב
05/15
מערב/צפון-מערב
06/16
דרום-מערב
07/16
דרום-מערב
09/17
דרום/דרום-מערב
06/11
דרום-מזרח
03/05
יום שישי 28דרום-מזרח
06/14
דרום/דרום-מזרח
08/24
דרום/דרום-מזרח
11/27
דרום/דרום-מזרח
07/17
דרום
05/10
דרום-מזרח
04/12
דרום-מזרח
08/20
דרום-מזרח
07/14
יום שבת 29דרום-מזרח
07/16
דרום-מזרח
06/12
דרום-מזרח
05/06
דרום/דרום-מזרח
03/04
דרום-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
03/03
דרום/דרום-מזרח
02/02
דרום/דרום-מזרח
02/02
יום ראשון 30מזרח/דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
04/04
מזרח/דרום-מזרח
03/04
דרום-מערב
03/06
מערב/דרום-מערב
03/03
דרום
03/04
דרום/דרום-מזרח
04/04
יום שני 01דרום-מזרח
04/04
דרום-מזרח
04/04
דרום-מזרח
04/04
דרום/דרום-מזרח
03/04
מערב/דרום-מערב
04/05
מערב/דרום-מערב
04/04
דרום/דרום-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
01/01
יום שלישי 02מזרח
00/00
צפון-מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
03/05
צפון
05/11
צפון/צפון-מערב
09/18
דרום-מערב
03/12
מערב/צפון-מערב
02/05
דרום/דרום-מערב
05/11
יום רביעי 03דרום/דרום-מערב
06/14
דרום/דרום-מזרח
03/04
דרום-מזרח
03/04
דרום-מזרח
08/13
דרום/דרום-מזרח
08/12
דרום/דרום-מזרח
06/13
דרום/דרום-מזרח
05/15
דרום/דרום-מערב
05/15
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :