עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

Imperatriz, מרניאו, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום שישי 14מזרח
08/13
מזרח
07/12
מזרח/צפון-מזרח
04/04
צפון-מזרח
04/10
יום שבת 15מזרח/צפון-מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
02/02
דרום-מזרח
03/04
מזרח/דרום-מזרח
09/17
מזרח/דרום-מזרח
09/13
מזרח/דרום-מזרח
08/11
מזרח/דרום-מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
06/19
יום ראשון 16צפון-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
03/06
מזרח/דרום-מזרח
09/18
מזרח/דרום-מזרח
08/11
מזרח/דרום-מזרח
07/10
מזרח
03/03
צפון-מזרח
03/06
יום שני 17צפון/צפון-מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
02/04
מזרח/דרום-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
04/11
מזרח/דרום-מזרח
07/09
מזרח/דרום-מזרח
05/07
מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
03/07
יום שלישי 18צפון
01/01
צפון/צפון-מערב
02/02
מערב/צפון-מערב
01/01
מזרח/דרום-מזרח
04/09
מזרח
06/09
מזרח/דרום-מזרח
07/08
מזרח/צפון-מזרח
04/06
צפון/צפון-מזרח
03/07
יום רביעי 19צפון/צפון-מזרח
02/02
מזרח/דרום-מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
04/13
מזרח
04/08
מזרח/דרום-מזרח
06/10
מזרח/דרום-מזרח
06/10
צפון/צפון-מזרח
05/13
צפון/צפון-מזרח
04/14
יום חמישי 20צפון/צפון-מזרח
02/03
מזרח
01/01
מזרח/דרום-מזרח
03/09
מזרח
03/05
מזרח/צפון-מזרח
07/11
צפון/צפון-מזרח
09/12
צפון
06/14
צפון
02/02
יום שישי 21צפון/צפון-מזרח
02/06
צפון/צפון-מערב
01/01
מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
03/06
מזרח
06/09
מזרח
05/09
מזרח
04/07
צפון
03/07
יום שבת 22צפון/צפון-מזרח
01/02
מערב/צפון-מערב
01/01
צפון/צפון-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
04/08
מזרח
04/08
צפון/צפון-מזרח
06/10
צפון/צפון-מזרח
05/13
צפון
03/03
יום ראשון 23צפון
01/01
צפון
01/02
צפון/צפון-מערב
00/01
מזרח
03/06
מזרח/דרום-מזרח
05/10
מזרח/דרום-מזרח
05/09
מזרח/צפון-מזרח
05/14
צפון/צפון-מזרח
03/09
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :