עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

מלאבו, גינאה המשוונית

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0104071013161922
יום רביעי 19מערב/דרום-מערב
05/04
דרום-מערב
07/06
מערב/דרום-מערב
05/04
יום חמישי 20דרום-מערב
06/05
מזרח
02/03
מזרח/דרום-מזרח
03/04
צפון-מזרח
05/06
צפון/צפון-מערב
01/03
דרום-מערב
06/06
דרום-מערב
06/07
דרום-מערב
07/07
יום שישי 21דרום-מערב
03/04
דרום/דרום-מערב
02/03
מזרח/צפון-מזרח
02/03
מערב/צפון-מערב
03/03
מערב/דרום-מערב
07/06
דרום-מערב
08/08
דרום-מערב
07/07
דרום-מערב
07/07
יום שבת 22דרום-מערב
07/07
דרום-מערב
06/07
מערב
04/05
מערב
07/07
מערב/דרום-מערב
08/08
מערב/דרום-מערב
07/07
דרום-מערב
08/08
דרום-מערב
09/10
יום ראשון 23דרום-מערב
07/08
דרום-מערב
05/05
דרום/דרום-מערב
02/03
צפון/צפון-מזרח
01/03
דרום-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
06/06
דרום-מערב
06/06
דרום-מערב
05/05
יום שני 24דרום-מערב
08/09
דרום-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
02/03
מערב
03/03
מערב/דרום-מערב
05/05
דרום-מערב
06/07
דרום-מערב
06/06
יום שלישי 25דרום/דרום-מערב
03/03
מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
02/03
מערב/צפון-מערב
02/03
מערב/דרום-מערב
05/05
דרום-מערב
07/08
דרום-מערב
07/07
דרום-מערב
08/11
יום רביעי 26דרום-מערב
05/06
מערב/דרום-מערב
06/08
מערב/דרום-מערב
04/05
מערב
08/08
מערב/דרום-מערב
08/07
מערב/דרום-מערב
07/07
דרום-מערב
08/09
דרום-מערב
09/11
יום חמישי 27דרום-מערב
09/11
מערב/דרום-מערב
06/09
דרום-מערב
05/06
מערב
07/07
מערב
08/09
מערב/דרום-מערב
10/11
מערב/דרום-מערב
09/11
דרום-מערב
07/10
יום שישי 28מערב/דרום-מערב
08/09
דרום-מערב
05/05
דרום/דרום-מזרח
03/03
צפון-מזרח
02/02
מערב/דרום-מערב
07/07
דרום-מערב
08/09
דרום-מערב
10/12
דרום-מערב
09/13
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :