עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

מנאוס, אמזונאס, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום רביעי 19מזרח/דרום-מזרח
04/09
דרום-מזרח
04/08
מזרח/דרום-מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/03
צפון/צפון-מזרח
03/03
יום חמישי 20מזרח/צפון-מזרח
03/05
מזרח/צפון-מזרח
03/07
מזרח/צפון-מזרח
03/07
מזרח/דרום-מזרח
04/10
דרום-מזרח
06/11
מזרח/צפון-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
02/03
צפון-מזרח
03/03
יום שישי 21צפון-מזרח
03/07
צפון-מזרח
03/10
צפון-מזרח
03/07
מזרח
04/07
דרום-מזרח
06/09
דרום-מזרח
03/03
צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
02/02
יום שבת 22צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
03/07
מזרח/צפון-מזרח
04/07
דרום-מזרח
05/07
דרום/דרום-מזרח
03/05
צפון/צפון-מזרח
03/05
מזרח/צפון-מזרח
06/21
יום ראשון 23צפון/צפון-מזרח
04/12
צפון/צפון-מזרח
04/15
צפון/צפון-מזרח
04/09
מזרח/צפון-מזרח
04/08
דרום-מזרח
04/07
צפון-מזרח
02/03
צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
02/02
יום שני 24צפון/צפון-מזרח
02/03
צפון/צפון-מזרח
01/01
צפון
02/03
מזרח/דרום-מזרח
01/05
דרום/דרום-מזרח
02/05
צפון/צפון-מזרח
05/10
צפון
03/03
צפון
03/04
יום שלישי 25צפון/צפון-מזרח
02/03
צפון
03/04
צפון/צפון-מזרח
02/05
מזרח/צפון-מזרח
02/05
דרום/דרום-מזרח
05/06
מזרח
01/02
מזרח/צפון-מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
05/16
יום רביעי 26צפון/צפון-מזרח
02/07
צפון
03/10
צפון/צפון-מזרח
05/12
צפון-מזרח
04/07
צפון-מזרח
00/05
צפון/צפון-מערב
01/02
צפון
02/02
צפון-מערב
02/02
יום חמישי 27צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
03/04
צפון
03/07
מזרח/צפון-מזרח
03/06
דרום/דרום-מזרח
02/05
צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
02/02
צפון
02/02
יום שישי 28צפון/צפון-מערב
02/02
צפון-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
02/05
מזרח
04/10
דרום-מזרח
02/06
צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
02/02
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :