עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

נאוקן, ארגנטינה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום שישי 14מערב
14/24
מערב
23/31
מערב
19/30
מערב/דרום-מערב
14/25
יום שבת 15מערב/דרום-מערב
08/17
מערב/צפון-מערב
08/11
מערב/צפון-מערב
08/13
מערב
07/08
מערב/דרום-מערב
16/18
מערב/דרום-מערב
13/16
דרום-מערב
07/10
דרום-מערב
04/05
יום ראשון 16מערב/דרום-מערב
02/02
דרום-מערב
03/03
דרום/דרום-מערב
02/02
מערב/דרום-מערב
02/02
מערב
04/04
מערב
07/08
מערב/דרום-מערב
05/05
דרום
01/01
יום שני 17צפון
02/02
צפון-מערב
04/04
צפון/צפון-מערב
04/03
צפון/צפון-מערב
03/03
צפון
03/05
מערב/צפון-מערב
05/07
מזרח
02/02
מערב
05/05
יום שלישי 18מערב/צפון-מערב
08/17
מערב
08/11
צפון-מערב
13/26
מערב/צפון-מערב
16/28
מערב
23/36
מערב/דרום-מערב
19/28
מערב/דרום-מערב
22/30
מערב/דרום-מערב
17/28
יום רביעי 19דרום-מערב
07/09
דרום-מזרח
04/04
מזרח
04/04
מזרח/צפון-מזרח
05/05
צפון
04/06
מערב
04/08
דרום/דרום-מערב
02/02
מזרח/דרום-מזרח
08/10
יום חמישי 20דרום-מזרח
19/23
מזרח/דרום-מזרח
18/23
מזרח/דרום-מזרח
19/25
מזרח/דרום-מזרח
17/25
מזרח/דרום-מזרח
17/22
מזרח/דרום-מזרח
17/21
מזרח/דרום-מזרח
12/19
מזרח/דרום-מזרח
09/16
יום שישי 21דרום-מזרח
09/15
מזרח/דרום-מזרח
10/15
דרום-מזרח
09/14
דרום-מזרח
09/15
מזרח/דרום-מזרח
06/09
מזרח/דרום-מזרח
05/06
מזרח
03/04
צפון/צפון-מערב
02/03
יום שבת 22צפון
02/03
צפון
04/07
צפון/צפון-מערב
04/06
צפון
04/09
צפון
10/19
צפון
11/17
צפון
09/17
צפון-מערב
05/11
יום ראשון 23צפון/צפון-מערב
04/04
צפון/צפון-מערב
03/03
צפון/צפון-מערב
03/03
צפון-מערב
05/05
צפון-מערב
08/14
מערב/דרום-מערב
15/24
צפון-מערב
06/07
מערב/צפון-מערב
06/09
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :