עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

סנטרם, פארה, ברזיל

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0205081114172023
יום חמישי 20מזרח
05/09
מזרח/צפון-מזרח
04/09
מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
03/16
צפון-מזרח
02/02
יום שישי 21מזרח
03/10
מזרח/דרום-מזרח
03/07
מזרח
05/12
מזרח
05/09
צפון-מזרח
05/08
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
03/03
מזרח
03/12
יום שבת 22מזרח
03/16
מזרח
03/19
מזרח/צפון-מזרח
06/16
מזרח
06/10
צפון-מזרח
04/07
מזרח
04/12
מזרח/צפון-מזרח
03/10
מזרח/צפון-מזרח
03/12
יום ראשון 23מזרח/צפון-מזרח
03/17
מזרח
04/19
מזרח/צפון-מזרח
07/16
מזרח
06/11
צפון-מזרח
05/10
מזרח/צפון-מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
03/05
מזרח
03/04
יום שני 24מזרח
03/14
מזרח
03/20
מזרח/צפון-מזרח
05/13
מזרח
05/08
צפון-מזרח
04/08
מערב/צפון-מערב
02/02
דרום
01/02
דרום-מזרח
03/11
יום שלישי 25מזרח/צפון-מזרח
03/04
מזרח/צפון-מזרח
02/13
צפון-מזרח
04/11
צפון-מזרח
05/07
צפון-מזרח
03/04
צפון
03/05
צפון-מזרח
02/02
צפון-מזרח
03/12
יום רביעי 26צפון-מזרח
03/14
מזרח/צפון-מזרח
03/14
צפון-מזרח
04/10
מזרח/צפון-מזרח
04/07
מזרח
05/07
מזרח
02/03
מזרח/צפון-מזרח
03/09
צפון-מזרח
02/02
יום חמישי 27צפון/צפון-מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
01/01
מזרח/צפון-מזרח
03/07
מזרח/צפון-מזרח
03/05
מזרח
04/07
צפון-מזרח
01/01
צפון/צפון-מזרח
01/01
צפון-מזרח
01/02
יום שישי 28מזרח/דרום-מזרח
03/07
מזרח/צפון-מזרח
02/12
מזרח
05/13
מזרח
05/09
מזרח/צפון-מזרח
05/07
מזרח/דרום-מזרח
03/03
מזרח/דרום-מזרח
03/04
מזרח
03/13
יום שבת 29מזרח/צפון-מזרח
03/10
מזרח
02/14
מזרח/צפון-מזרח
05/15
מזרח
06/10
צפון-מזרח
05/10
מזרח/צפון-מזרח
02/02
מזרח
05/17
מזרח
03/10
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :