עמוד ראשי
מזג אוויר :

תחזיות מזג אוויר 10-יום

ערים :

טמפרטורות, מזג אויררוח

מנדוסה, ארגנטינה

(ממוצעת/משבים)רוח קשר
תאריך
לילהבוקראחרי הצהרייםערב
0003060912151821
יום שני 24דרום
11/11
דרום/דרום-מזרח
11/11
דרום
09/10
דרום
10/10
יום שלישי 25דרום/דרום-מערב
10/09
דרום/דרום-מערב
08/10
דרום/דרום-מערב
07/10
דרום/דרום-מערב
05/09
דרום
05/04
מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
03/02
צפון/צפון-מזרח
07/09
יום רביעי 26צפון
05/07
צפון
05/06
צפון
02/02
צפון/צפון-מזרח
02/03
צפון/צפון-מזרח
05/06
צפון/צפון-מזרח
05/05
צפון/צפון-מזרח
03/03
מזרח/צפון-מזרח
02/02
יום חמישי 27מזרח/צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מערב
05/05
מערב/צפון-מערב
02/02
צפון/צפון-מזרח
02/02
צפון/צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון-מזרח
01/01
מערב/צפון-מערב
04/04
יום שישי 28מזרח/דרום-מזרח
05/05
דרום/דרום-מזרח
16/25
דרום-מערב
02/05
מערב/צפון-מערב
04/04
מזרח/דרום-מזרח
07/08
מזרח
06/06
מזרח
07/06
מזרח/צפון-מזרח
05/07
יום שבת 29צפון
02/03
צפון
02/03
דרום-מזרח
02/02
צפון/צפון-מערב
04/04
צפון/צפון-מזרח
09/13
צפון/צפון-מזרח
10/12
צפון/צפון-מזרח
09/12
צפון
05/05
יום ראשון 30צפון/צפון-מזרח
02/02
דרום-מזרח
02/02
מזרח/צפון-מזרח
01/01
דרום
01/02
צפון/צפון-מזרח
04/03
צפון/צפון-מזרח
03/01
צפון/צפון-מזרח
04/05
צפון
04/03
יום שני 01צפון/צפון-מזרח
04/04
צפון
04/04
צפון-מזרח
02/02
מזרח
01/01
צפון-מזרח
03/03
צפון/צפון-מזרח
04/04
צפון/צפון-מזרח
03/03
צפון/צפון-מערב
03/03
יום שלישי 02דרום
01/01
דרום/דרום-מזרח
03/03
דרום/דרום-מזרח
02/02
צפון-מערב
01/01
מזרח
01/01
צפון/צפון-מזרח
02/01
מזרח
04/04
דרום
12/21
יום רביעי 03דרום/דרום-מערב
08/16
דרום/דרום-מזרח
07/14
דרום/דרום-מזרח
07/09
דרום-מערב
03/04
דרום/דרום-מערב
04/04
דרום/דרום-מזרח
01/02
דרום
05/05
דרום/דרום-מזרח
01/01
שנה יחידות (קשר , מטר לשניה , קילומטר לשעה , מיילים לשעה )

תחזיות מזג אוויר ל10 יום- לערים ברחבי העולם.

הערים הזמינות מיוצגות על ידי נקודות אדומות על המפה.

הזזת העכבר מעל כדי לראות את שם העיר.

לאחר מכן, לחץ כדי לראות תחזיות מזג אוויר.

כדי לשנות את המפה: לחץ על הכפתורים הירוקים עם הפלוס השחור כדי להתקרב; על הכפתור הירוק עם המקף כדי להתרחק; או בחיצים הירוקים למפות סמוכות.


מזג אוויר :