עמוד ראשי
תמונות :
GOES:

GOES - גלוי - אלסקה

עדכון כל 15 דקות

GOES - גלוי - אלסקה
( באדיבות שלNOAA National Weather Service, USA )
GOES:
תמונות :