עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat - האוקיינוס ההודי:

Meteosat 5 - האוקיינוס ההודי - הנפשה - מים קיטור

עדכון כל שש שעות

Meteosat 5 - האוקיינוס ההודי - הנפשה - מים קיטור
( באדיבות שלSpace Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
Meteosat - האוקיינוס ההודי:
תמונות :