עמוד ראשי
תמונות :
חצי האי ערב:

Meteosat אינפרא אדום : חצי האי ערב

עדכון כל שלוש שעות

Meteosat אינפרא אדום : חצי האי ערב
( באדיבות שלEUMETSAT )
חצי האי ערב:
תמונות :