עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat:

Meteosat - RGB : איסלנד

עדכון כל שעה

Meteosat - RGB : איסלנד
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat:
תמונות :