עמוד ראשי
תמונות :
Meteosat:
הנפשה:

Meteosat - משקעים - ישראל, הטריטוריה הפלסטינית, לבנון, סוריה, ירדן

עדכון כל 15 דקות

Meteosat - משקעים - ישראל, הטריטוריה הפלסטינית, לבנון, סוריה, ירדן
( באדיבות שלEUMETSAT )
Meteosat:
הנפשה:
תמונות :