עמוד ראשי
תמונות :

אנטארקטיקה

נתוני הלוויין GOES, Meteosat, HIMAWARI, ו NOAA. עדכון כל שלוש שעות

אנטארקטיקה
( באדיבות שלSpace Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
תמונות :