עמוד ראשי
תמונות :

תמונת אינפרא אדום

נתוני הלוויין GOES, Meteosat ו HIMAWARI. עדכון כל שלוש שעות

תמונת אינפרא אדום
( באדיבות שלSpace Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA )
תמונות :