עמוד ראשי
שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי:

GOES

כיסוי לווייני
GOES-E: 75.2°W

מפעיל: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

סוג מסלול: מסלול גיאוסטציונרי

מכשיר מדידה: ABI (Advanced Baseline Imager)

מספר הלהקות הספקטרליות: 16

סיבוב בנקודה סאב-לווינית: VIS/NIR: 0.5~1km, IR: 2km

15 דקות10תמונות נלקחות כל

תמונות של ארצות הברית נלקחות כל 5 דקות. זה אפשרי לסרוק אזורים ארציים בתדירות יותר גבוהה,(למשל דקה אחת, אפילו 30 שניות) כסיוע לתוכנית ההתרעה NOAA.

כיסוי לווייני
GOES-W: 137.2°W
GOES

הרדיומטר סורק את שטח כדור הארץ שורה אחר שורה: כל שורה מכילה סדרה של תמונות ואלמנטים או פיקסלים בכל פיקסל הרדיומטר מודד את האנרגיה הקרינתית של רצועות ספקטרליות שונות. המדידה הזאת מקודדת באופן דיגיטלי ומשודרות לתחנת קרקע לעיבוד לפני שמפיצים אותם בציבור. המידע נאסף על ידי שירות הלווינים המידע והסביבה הלאומי.

שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי: