עמוד ראשי
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי:

GOES

כיסוי לווייני
GOES-E: 75°W

מפעיל: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

תאריך שיגור: 04/1997 (GOES-W), 07/2001 (GOES-E)

סוג מסלול: מסלול גיאוסטציונרי

מכשיר מדידה: רדיומטר

מכשיר הGOES הוא מכשיר בעל חמישה ערוצים : הערוץ הנראה הוא 0.55-0.75 מיקרומטר, ערוצי אינפרא אדום הם 3.8 -4.0 מיקרומטר 10.2-11.2 מיקרומטר, 11.5-12.5 מיקרומטר וערוץ אדי מים הוא 6.5-7.0 מיקרומטר. בערוץ הנראה, הרזולוציה היא קילומטר אחד. באינפרא אדום, הרזולוציה היר 4 קילומטר ובערוץ אדי המים הרזולוציה היא 8 קילומטר.

כיסוי לווייני
GOES-W: 135°W
GOES

הרדיומטר סורק את שטח כדור הארץ שורה אחר שורה: כל שורה מכילה סדרה של תמונות ואלמנטים או פיקסלים בכל פיקסל הרדיומטר מודד את האנרגיה הקרינתית של רצועות ספקטרליות שונות. המדידה הזאת מקודדת באופן דיגיטלי ומשודרות לתחנת קרקע לעיבוד לפני שמפיצים אותם בציבור. המידע נאסף על ידי שירות הלווינים המידע והסביבה הלאומי. (NESDIS)

לויין הGOES מספק תצפית גלובלית בתדירות של חצי שעה. תמונות של ארצות הברית נלקחות כל 15 דקות. זה אפשרי לסרוק אזורים ארציים בתדירות יותר גבוהה,(לדוגמא, 5 דקות, אפילו דקה) כסיוע לתוכנית ההתרעה NOAA

מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי: