עמוד ראשי
שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי:

Meteosat Second Generation (MSG)

כיסוי לווייני
Meteosat-11: 0.°

מפעיל: EUMETSAT

סוג מסלול: מסלול גיאוסטציונרי

מכשיר מדידה: SEVIRI (spinning enhanced visible and infrared imager)

מספר הלהקות הספקטרליות: 12

סיבוב בנקודה סאב-לווינית: VIS/NIR: 1~3km, IR: 3km

15 דקות15תמונות נלקחות כל

התמונות של אירופה צולמות כל 5 דקות.

כיסוי לווייני
Meteosat-8: 41.5°E
MSG

הרדיומטר סורק את שטח כדור הארץ שורה אחר שורה: כל שורה מכילה סדרה של תמונות ואלמנטים או פיקסלים בכל פיקסל הרדיומטר מודד את האנרגיה הקרינתית של רצועות ספקטרליות שונות. המדידה הזאת מקודדת באופן דיגיטלי ומשודרות לתחנת קרקע לעיבוד לפני שמפיצים אותם בציבור.

שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי: