עמוד ראשי
שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי:

Metop

Metop

מפעיל: EUMETSAT

סוג מסלול: מסונכרן שמש- הלווין חוצה נקודה מסוימת באותו זמן כל יום.

גובה: 827 km

משך הקפה: 102 דקות, 14 מסלולים מושלמים כל יום בחליפות עולות ויורדות. משך ההקפה הוא משך הזמן שלוקח ללויין להשלים סיבוב אחד מסביב לכדור הארץ.

מכשיר מדידה: AVHRR/3 (Advanced Very High Resolution Radiometer / 3)

מספר הלהקות הספקטרליות: 6

סיבוב בנקודה סאב-לווינית: 1.1 km

הרדיומטר סורק את שטח כדור הארץ שורה אחר שורה: כל שורה מכילה סדרה של תמונות ואלמנטים או פיקסלים בכל פיקסל הרדיומטר מודד את האנרגיה הקרינתית של רצועות ספקטרליות שונות. המדידה הזאת מקודדת באופן דיגיטלי ומשודרות לתחנת קרקע לעיבוד לפני שמפיצים אותם בציבור.

שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי: