עמוד ראשי
שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי:

Insat

כיסוי לווייני
INSAT-3DR: 74.°E

מפעיל: Indian Space Research Organisation (ISRO

סוג מסלול: מסלול גיאוסטציונרי

מכשיר מדידה: IMAGER

מספר הלהקות הספקטרליות: 6

סיבוב בנקודה סאב-לווינית: VIS/NIR: 1km, IR: 4~8km

15 דקות30תמונות נלקחות כל

INSAT-3DR

הרדיומטר סורק את שטח כדור הארץ שורה אחר שורה: כל שורה מכילה סדרה של תמונות ואלמנטים או פיקסלים בכל פיקסל הרדיומטר מודד את האנרגיה הקרינתית של רצועות ספקטרליות שונות. המדידה הזאת מקודדת באופן דיגיטלי ומשודרות לתחנת קרקע לעיבוד לפני שמפיצים אותם בציבור.

שאלות נפוצות:
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי: