עמוד ראשי
מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי:

Meteor

METEOR-3

מפעיל: SRC PLANETA

תאריך שיגור: 12/2001 (Meteor-3M-N1)

סוג מסלול: מסונכרן שמש- הלווין חוצה נקודה מסוימת באותו זמן כל יום.

גובה: 1200 km

נטיית המסלול: 82 מעלות ביחס לקו המשווה

מכשיר מדידה: MR-900

MR90 הוא רדיומטר.

סריקת המכשירים התבצעה לאורך רצועה ברוחב 2600 קילומטר. הרזולוציה היא 2 קילומטר

מסלול גיאוסטציונרי:
מסלול קוטבי: